Sunday, November 16, 2008

BERJASAKAH TUN DATU MUSTHAPA DATU HARUN KEPADA SILAT GAYONG???

Dalam keseronokan menelusuri sejarah Bugis di kepulauan Nusantara terutamanya perwatakan yang ada dalam masyarakat melayu nusantara, penulis sempat menelusuri salah satu cabang budaya bangsa iaitu seni silat.

Tak dinafikan bahwa apabila kita berbicara tentang persilatan melayu nusantara adalah mustahil untuk melepaskan sejarah penubuhan Persatuan Seni Silat Gayong yang diasaskan oleh Dato' Meor Abdul Rahman.
Berdasarkan catitan sejarah kronologi Dato Meor Abdul Rahman, beliau adalah berketurunan Daeng Kuning dan berayahkan Daeng Uda Hashim.
Berdasarkan kronologi itu juga disebutkan bahwa Dato' Mahaguru telah melawat Sabah pada tahun 1974. Semasa lawatan tersebut beliau telah berjumpa dengan Tun Datu Mustapha Datu Harun yang ketika itu adalah Ketua Menteri Sabah. Tun Mustapha telah dilantik oleh Dato' Mahaguru sebagai Imam Khalifah Seni Silat Gayong Bagi Negara-Negara Islam.
Sementara itu pada Mac 1975, beliau telah melawat Tun Abdul Razak berbangsa Bugis yang ketika itu adalah Perdana Menteri Malaysia dan melantiknya sebagai Timbalan Imam Silat Seni Gayong Malaysia dan Serantaunya.
Berdasarkan kronologi ini secara sekilas dapat disimpulkan bahwa penghormatan Mahaguru Dato' Meor tertinggi diberikan kepada Tun Datu Mustapha (Ketua Menteri Sabah) berbanding Tun Abdul Razak (Perdana Menteri Malaysia).
Argumentasinya adalah : Mengapa Tun Datu Mustapha dilantik sebagai Imam Khalifah Seni Silat Gayong Negara-Negara Islam sedang Tun Abdul Razak hanya sebagai Timbalan Khalifah Seni Silat Gayong Malaysia dan Serantaunya. Dari segi jawatan Tun Abdul Razak pada masa itu adalah Perdana Menteri Malaysia (1974-1976) sedang Tun Mustapha hanya Ketua Menteri Sabah(1967-1975). Seperti yang diketahui dari segi pertalian asal-usul keturunan Tun Abdul Razak adalah berbangsa Bugis dan Tun Datu Mustapha berbangsa "bajau/suluk???". Mungkin ada link yang tak tersambung dalam sejarah yang masih diangggap terlalu muda ini.. Mungkin saja terdapat keterkaitan ilmu antara mahaguru Dato'Meor Abdul Rahman dengan Tun Datu Mustapha sehingga penghormatan yang begitu tinggi diberikan terhadap Tun Mustapha. Seandainya demikian dimanakah dan dari siapakah Tun Mustapha mempelajari Seni Silat Gayong???.. Seandainya Tun Mustapha berketurunan Bajau/Suluk mengapa dikalangan penduduk bajau/suluk di Sabah tidak ada yang mewarisi ilmu seni silat gayong atau serupanya pada masa kini???. Mungkinkah penulis terlepas pandang... Atau kita semua terlepas pandang. Sejarah akan meninggalkan jejak yang boleh kita telusuri. Penulis menjemput para pencinta silat dari Nusantara menjejak persaudaraan melalui budaya bangsa. Pandangan dan pendapat anda amatlah dialu-alukan.

Sunday, November 2, 2008

THE HERO

The Buginese Legend ???

Saturday, November 1, 2008

PESAN TUJUH

Iko sinninna ana' eppoku, aja' elo engka maelori waramparanna lino'e. Anu riwelai muatu. Naiyya lino'e sibawa lise'na. Mamada'ina lino rionro'ie pogau'e pakkasiwiang ri Allah Ta'ala munininiiriwi pa'pesangkakana. MUalitutuwi ade' mappura onroe, apa temmaseangmui tu ade'e dan sara'e. Akkalitutuo bara' namaseio Allah Ta'ala silaong surona, muradekiwi pammase tenrgangka'e pappenyameng mannenungenge'.

Artinya :

Wahai sekalian anak cucu ku, jang sekali-kali ada yang terpesona dengan harta benda dunia, kerana semuanya akan ditinggalkan. Adapun dunia akan lenyap bersama ininya. Cukuplah dunia ini dijadikan tempat untuk melaksanakan perintah dan menghindati laranggan Allah SWT. Peliharalah adat istiadat yang sudah ditetapkan, tidak terpisah adat dengan syariat agama. Wahai anak cucuku berhati-hatilah, semoga Allah SWT bersama RasulNya menetapkan belas kasihan tak terhingga kepadamu.

Pesan : OPU PAWELAIE SUKKARANA

PESAN ENAM

Eppa' tanranna tomadeceng kawali'e ati'e, sewuwani passui'e ada' nappatuju, maduanna matu'i ada' nasatinaja, matellunna ada' nappasau', maeppa'na molai ada na parapi.

Artinya :

Ada empat tandanya orang yang baik hati.
Pertama, mengeluarkan perkataan yang benar (bercakap benar),Kedua, Menyusun kata-kata yang bijaksana, Ketiga, menerima perkataan (nasihat) dan menguasainya, Keempat, teliti dalam berkata

Pesan : LA WADENG-ARUNG BILA

PESAN LIMA

Narekko risalaiwai rette'na bicara'e, mallariwi tikka'e, nanrei api'e wanua'e, tomanangngi tedongnge, de'to buanna ajuk kajungnge rianre buana. Narekko mattampu'i bicara'e, mate mallurengngi to mattampu'i mattampu'e. Narekko manre bawangi patuppu batue, tallo polei ase, nanre apii wanua, le'lei saie. Iyyapa na malampe sunge'na pattuppu batue, malempu'pi na macca, bicarai puanna.

Artinya :

Kalau ada urat hukum yang tidak putus, hasil padi tidak akan sempurna. Kalak ada kesalahan dalam keputusan hakim, kemarau akan berpanjangan, negeri mengalami kebakaran, kerbau tidak beranak, pokok buahan tidak berbuah. Kalau hukuman tidak dilaksanakan kebakaran negeri akan terjadi, penyakit berjangkit merebak, wanita hamil keguguran. Kalau hakim menerima suapan padi tidak akan menjadi, negeri akan mengalami kebakaran, penyakit berjakiit akan terjadi. Hakim akan berumur panjang apabila memiliki kejujuran dan bijaksana dalam penghakiman.


Pesan : La Tadampare Puang Ri Maggalatung Arung Matowa Wajo

Thursday, October 30, 2008

PASENG EMPAT

Paseng Empat

Naiya solangnge'i mangkaue,
sewuwani nabawampawangngi tau tebbe'e,
maduanna denna situru'e ada ribicara melempu'e,
matellunna temmalempue'i ripadanna tau,
maeppana napesangi tori alena maggau' bawang ri tomaega'e.

Artinya :
Seseungguhnya yang merusak pemimpin itu adalah : Pertama, bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Kedua, tak ada kesepakatan dalam kejujuran. Ketiga, tidak jujur kepada sesama insan, Keempat tidak melarang orangnya berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat.

Paseng: Puang Takkebukuu-Arung Enrekang